Vattenfasta

När man vattenfastar innebär det att man aktivt avstår från mat under en längre period. Avstå mat men drick vatten.

Vad är vattenfasta?

Fasta har använts sedan åtminstone 500-talet f.Kr., då den grekiske läkaren Hippokrates rekommenderade avhållsamhet från mat eller dryck för patienter som uppvisade vissa sjukdomssymtom. Vid vattenfastning innebär att du enbart konsumerar vatten under perioden du fastar. Till skillnad från vanlig fasta som rekommenderades av Hippokrates har vattenfasta möts med blandade reaktioner från dagens läkare. Syftet med den här artikeln är att ge dig bättre förståelse för just vattenfasta och om det är något som passar dig.

Varför vattenfasta?

I samma takt som nya färdigrätter introduceras i kyldisken på Ica kommer även nya dieter. Alla nya dieter som till exempel GI, LCHF, periodisk fasta och 5:2 så har har de flesta alltid samma syfte med dieten, att minska i kroppsfett. När vi väl insett att kroppsfettet ska bort, ska det bort omgående och gärna med snabba lösningar. Att minska fettet runt magen är oftast enkelt, allt du behöver göra är att nå kaloriunderskott. Det innebär att du behöver förbruka mer energi än vad du får i dig. Vattenfasta innehåller 0 kalorier och kvar blir ett stort kaloriunderskott. Men fasta är sällan en långsiktig lösning på viktproblematiken du upplever, utan bör snarare används utifrån dess övriga hälsofördelar.

Vad kan du äta?

En vattenfasta är precis som namnet säger. Det är en fasta där all mat och dryck förutom vatten är förbjudet. Det betyder alltså inget kaffe, inget te, ingen alkohol, inga kolhydratsfria energidrycker eller någon annan typ av dryck. Detta innebär också ingen typ av mat.

Vattenfasta varar vanligtvis mellan 24 till 72 timmar, men medicinskt övervakad vattenfasta kan pågå i upp till 40 dagar. För din säkerhet bör du inte försöka fasta utan läkares tillstånd och övervakning.

Det här kan du äta: Bara vatten.

Det här får du inte äta: Allt annat.

Många populära ”kändis-dieter” är skapade utifrån efter vattenfasta, till exempel finns det en detox där du enbart dricker en kryddig saft i flera dagar. De flesta människor som testar vanlig fasta eller vattenfasta gör det på grund av de påstådda hälsofördelarna, som ofta saknar tillräckliga studier för att bevisa fördelarna.

Det här behöver du veta

Vattenfasta är sällan något som läkare skriver remiss på, därför saknas det tyvärr bra riktlinjer för hur det ska utföras. De flesta som förespråkar denna typ av aktivitet är sällan forskare eller läkare, istället är det influensers eller andra hälsomedvetna kändisar.

Utomlands finns det alternativa kliniker som erbjuder övervakad fasta för personers om har remiss från läkare.

I en klinisk miljö övervakas patienterna regelbundet, efter tecken på ångest, illaluktande smak i munnen, ländryggssmärta, hudutslag, flytningar från slemhinnor, huvudvärk, irritation, illamående eller kräkningar. Regelbundna blod- och urintester utförs också.

Eftersom själva fastan är en enkel process är det många som läser instruktioner på sociala medier, utan att ta professionell hjälp eller råd från en läkare.

Även om vattenfasta verkar enkelt, betyder det inte att det är riskfritt eller säkert. Under en fasta kan du inte dricka annat än vatten. Du dricker vanligtvis minst 2 till 3 liter vatten per dag (helst skulle vattenintaget ligga i den högre delen av det intervallet eftersom du inte kommer att den vätska som du normalt sett får från maten).

Då ska du inte fasta

Vattenfasta är inte riskfritt men kan vara särskilt farligt för personer med vissa medicinska tillstånd. Personer med följande problem bör inte fasta:

  • Njursjukdom: Fasta kan försämra njurfunktionen. (Källa)
  • Diabetes: Fasta kan öka risken för ketoacidos (högt blodsocker) och hypoglykemi (lågt blodsocker).
  • Ätstörningar: Fasta kan leda till oregelbundna ätmönster som till exempel hetsätande. (Källa)
  • Halsbränna eller Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD): Magen fortsätter producera magsyra även utan mat. Det kan förvärra ditt tillstånd.

Fördelar och nackdelar

Det finns möjligtvis flera fördelar med vattenfasta, men det är viktigt att poängtera att forskningen för vattenfasta saknas. Forskningen som finns visar snarare på potentiella riskerna än hälsofördelar. Dessutom är det oklart om fastan i sig kan leda till positiva resultat. Istället för att fasta kan det vara en fördel att bara minska ditt socker intag under några dagar. Att minimera eller sluta med alkohol kan också leda till viktminskning och sänkt blodtryck utan att du behöver förändra kosten.

Du kan oftast uppnå flera av de påstådda hälsoeffekterna genom säkrare och hälsosammare tillvägagångsätt. Du kan till exempel försöka minska ditt intag av natrium eller alkohol istället.

Hälsofördelar

Trots de risker som är förknippade med vattenfasta finns det viss forskning som tyder på att det kan finnas några möjliga hälsofördelar. När det görs under kortare perioder kan vatten fasta ha möjlighet att påverka följande.

Lägre blodtryck

Att dricka mer vatten och konsumera mindre salt är två saker som är förknippade med lägre blodtryck. En vattenfasta gör att du kombinerar dessa två saker, vilket kan hjälpa dig att hantera blodtrycket. Medicinskt övervakad vattenfasta har visat sig vara effektiv för att sänka blodtrycket hos patienter med borderline-hypertoni.

Vattenfasta rekommenderas i MAX 72 timmar. Dessa patienter fastade i genomsnitt i nästan två veckor, det vill säga, mycket längre. Det är osannolikt att en kort fasta ger samma effekt.

Främja cellförnyelse

Varje dag bryts dina celler ner och förnyas. Denna process kallas autofagi, och man tror att autofagi kan spela en roll i att förebygga cancer, hjärtsjukdomar och Alzheimers sjukdom. (Källa) Tyvärr är forskningen om sambandet mellan vattenfasta och autofagi för begränsad för att veta säkert.

Minskad risk för hjärtsjukdom

Det finns begränsade bevis för att vattenfasta kan hjälpa mot hjärtsjukdomar. En studie med 30 “till synes” friska personer medverkade i en 24-timmars vattenfasta. Vid slutet av fastan visade personerna lägre nivåer av triglycerider och kolesterol, två stora riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom. (Källa)

Förbättrat skydd mot diabetes

Forskning visar att fasta av alla slag kan hjälpa till att förbättra insulinkänsligheten. Insulinresistens är huvudfaktorn i utvecklingen av typ 2-diabetes, så det är möjligt att kortare vattenfastor kan förbättra insulinkänsligheten och minska risken av diabetes. (Källa)

Hälsorisker

Även om det möjligtvis finns vissa hälsofördelar med att fasta med vatten så finns det tydligare nackdelar och de behöver övervägas innan du bestämmer dig för att testa.

Matsmältningsbesvär

När du minskar och begränsar intaget av kalorier under en längre tid, kan intag av stora mängder mat orsaka dyspepsi (matsmältningsbesvär) och illamående.

Även om det är osannolikt, löper personer som återinför kalorier för snabbt efter långvarig fasta högre risk för metabol överbelastning, ett potentiellt livshotande tillstånd som involverar snabba metaboliska förändringar, vanligtvis hos personer som är extremt undernärda. (Källa)

Metabol överbelastning oftast ett sätt för att hantera hälsan hos dem som lever med ätstörningar. I kliniska sammanhang föreslår vissa riktlinjer att kalorier introduceras mycket långsamt (med kosttillskott och endast 10 till 30 kalorier per dag) för att undvika metabol överbelastning.

Näringsbrist

Alla fastor kan utsätta dig för risk för näringsbrist. Genom att begränsa kalorier begränsar du också ditt intag av viktiga vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror och elektrolyter, det vill säga allt som din kropp behöver för att fungera.

Uttorkning

Även om du dricker vatten under en vattenfasta kan du löpa risk för att drabbas av uttorkning. För de flesta kommer minst 20% av det dagliga intaget av vatten från maten vi äter. Därför behöver du öka ditt intag av vatten under fastan.

Obehagliga blodtrycksförändringar

Om du dricker för mycket vatten kan du få hypotoni det vill säga extremt lågt blodtryck alltså, motsatsen till högt blodtryck. Du kan också drabbas av plötsliga blodtrycksfall (Ortostatisk hypotoni) när du reser dig upp. Ortostatisk hypotoni kan bland annat orsaka yrsel. På klinikerna som arbetar med övervakning av fastor säger också att de övervakar patienter för ortostatisk hypertoni under vattenfasta.

Hyponatremi

Vattenförgiftning är en förgiftning som beror på ett alltför stort intag av vatten, hyponatremi uppstår när vattnet och saltet som förloras genom svettningar ersätts med endast vatten.

Yrsel, trötthet och problem med att fokusera

Yrsel, trötthet och hjärndimma är alla symptom på extrem kaloriunderskott. Forskare har faktiskt funnit bevis för att även unga friska kvinnors balanssinne påverkas under fasta. (Källa)

När du inte äter tillräckligt med kalorier som din kropp behöver, kan det bli svårt att fokusera på jobbet eller i skolan under en vattenfasta. Fasta kan också orsaka huvudvärk.

Hetsätning

Fasta, dieter, bantning eller kaloriunderskott i allmänhet leder ofta till hetsätning. Du kan också få tvångstankar om mat, vilket även kan leda till hetsätning när fastan är över. (Källa)

FAQ

Hur länge ska man vattenfasta?

Vattenfasta varar vanligtvis mellan 24 till 72 timmar. Icke övervakad fasta bör inte vara längre än högst 72 timmar. Rådgör alltid med läkare innan du genomför vattenfasta.

Hur mycket salt behövs vid vattenfasta?

Det finns ingen anledning att addera salt vid kortare fastor. Vid längre fastor menar vissa att det hjälper kroppen att hålla igång kroppens funktioner. Rådfråga alltid en läkare innan du fastar.

Hur mycket vatten ska man dricka vid vattenfasta?

De flesta dricker två till tre liter vatten per dag under en vattenfasta. Rådfråga alltid en läkare innan du vattenfastar.